Į pradžią

Naudojimosi Taisyklės

Bendrosios nuostatos

Autobonus.lt yra nemokama skelbimų saugojimo ir paieškos sistema, kurioje savo skelbimus patalpinti gali bet kuris panorėjęs lankytojas, laikydamasis autobonus.lt sistemos taisyklėse nurodytų reikalavimų.

Taisyklės yra privalomos Naudotojui. Naudotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis aktyvuodamas nuorodą “Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku”. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti šios svetainės Naudotojais.

Autobonus.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles neįspėjant Naudotojo.

Autobonus.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

Sąlygos

Talpindami savo skelbimus autobonus.lt svetainėje, Naudotojai privalo laikytis žemiau išvardintų reikalavimų:

  • To paties turinio skelbimą galima talpinti tik vieną kartą. Registruoti Naudotojai skelbimus gali atnaujinti.
  • Skelbimai turi būti talpinami tik skelbimo turinį atitinkančiose teminėse srityse.
  • Naudotojams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Taip pat draudžiama parduodamo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų arba pakeisti fotografijas kitu būdu.
  • Patalpindamas skelbimą, jo davėjas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečių asmenų teisių, taip pat davėjas prisiima visą atsakomybę už skelbimo turinio atitikimą.
  • Registruoti vartotojai ir kitų skelbimų savininkai sutinka gauti merketinginio pobūdžio el. laiškus ar SMS pranešimus iš autobonus.lt svetainės.

Naudotojams draudžiama savo skelbimuose talpinti neetišką, melagingą bei Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją.

 

Atsakomybė

Autobonus.lt administracija neatsako už naudotojų skelbimuose publikuojamą informaciją bei jos tematiką.

Autobonus.lt administracija neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl sklebimuose rastos informacijos naudojimo, taip pat už galimą žalą, patirtą ieškant skelbimo.

Autobonus.lt administracija neatsako už sistemos veikimo sutrikimus.

Autobonus.lt administracija turi lemiamą balsą visuose ginčuose su Naudotojais. Nepatenkinti Naudotojai bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis sistemos paslaugomis.

Autobonus.lt administracija turi teisę ištrinti skelbimus iš duomenų bazės, jei jie neatitinka taisyklėse numatytų reikalavimų. Taip pat be įspėjimo uždrausti dalyviui, pažeidusiam taisykles, naudotis autobonus.lt teikiamomis paslaugomis.

 

Duomenų vartojimas

Naudotojas pareiškia, kad jis/ji pateikia savo duomenis autobonus.lt savo noru ir sutinka, kad pateikti duomenis būtų saugomi elektroniniu būdu autobonus.lt duomenų bazėje neribotą laiką.

Naudotojas pateikia savo duomenis autobonus.lt ir tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti.

 

Skelbimo galiojimo laikas

autobonus.lt svetainėje naujai patalpinti skelbimai galios 30 dienų, jei pardavėjas per tą laiką neprisijungs prie autobonus.lt sistemos. Skelbimo galiojimo laikas prasitęsia automatiškai dar 30 dienų nuo pardavėjo paskutinio prisijungimo datos.

Skelbimo galiojimo laiką įvedėme tam, kad duomenų bazėje nebebūtų "pasenusių" skelbimų.

Jei skelbimo autorius neprisijungs per 30 d. nuo skelbimo įdėjimo, svetainė jo skelbimų neberodys, o dar po 2 mėn. automatiškai ištrins.

Vartotojai, kurie registruodamiesi nurodė savo el. pašto adresą, prieš 5 dienas iki skelbimo galiojimo laiko pasibaigimo, gaus el. laišką su priminimu prisijungti ir atnaujinti skelbimą.