Naudojimosi Taisyklės

Bendrosios nuostatos

Autobonus.lt yra nemokama skelbimų saugojimo ir paieškos sistema, kurioje savo skelbimus patalpinti gali bet kuris panorėjęs lankytojas, laikydamasis autobonus.lt sistemos taisyklėse nurodytų reikalavimų.

Taisyklės yra privalomos Naudotojui. Naudotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis aktyvuodamas nuorodą “Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku”. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti šios svetainės Naudotojais.

Autobonus.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles neįspėjant Naudotojo.

Autobonus.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

Sąlygos

Talpindami savo skelbimus autobonus.lt svetainėje, Naudotojai privalo laikytis žemiau išvardintų reikalavimų:

  • To paties turinio skelbimą galima talpinti tik vieną kartą. Registruoti Naudotojai skelbimus gali atnaujinti.
  • Skelbimai turi būti talpinami tik skelbimo turinį atitinkančiose teminėse srityse.
  • Naudotojams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Taip pat draudžiama parduodamo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų arba pakeisti fotografijas kitu būdu.
  • Patalpindamas skelbimą, jo davėjas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečių asmenų teisių, taip pat davėjas prisiima visą atsakomybę už skelbimo turinio atitikimą.
  • Registruoti vartotojai ir kitų skelbimų savininkai sutinka gauti marketinginio pobūdžio el. laiškus ar SMS pranešimus iš autobonus.lt svetainės.
  • Skelbimai neatitinkantys turinio ar yra įvertinami kaip "šlamštas" yra šalinami negrįžtamai. Portalo administratoriai skelbimus gali panaikinti, jei jie neatitinka skelbimų portalo nustatytų normų. 

Naudotojams draudžiama savo skelbimuose talpinti neetišką, melagingą bei Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją.

 

Atsakomybė

Autobonus.lt administracija neatsako už naudotojų skelbimuose publikuojamą informaciją bei jos tematiką.

Autobonus.lt administracija neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl sklebimuose rastos informacijos naudojimo, taip pat už galimą žalą, patirtą ieškant skelbimo.

Autobonus.lt administracija neatsako už sistemos veikimo sutrikimus.

Autobonus.lt administracija turi lemiamą balsą visuose ginčuose su Naudotojais. Nepatenkinti Naudotojai bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis sistemos paslaugomis.

Autobonus.lt administracija turi teisę ištrinti skelbimus iš duomenų bazės, jei jie neatitinka taisyklėse numatytų reikalavimų. Taip pat be įspėjimo uždrausti dalyviui, pažeidusiam taisykles, naudotis autobonus.lt teikiamomis paslaugomis.

 

Mokamos paslaugos

Autobonus.lt svetainėje už suteiktas Paslaugas atsiskaitoma per "Paysera" sistemą, arba sukaupta virtualia valiuta – Autobonus.lt bonais (toliau – Bonas). Mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to kai Vartotojas nusiperka paslaugas Autobonus.lt svetainėje nustatyta tvarka. Paslauga yra apmokėta tuomet, kai Tiekėjas faktiškai gauna Vartotojo mokėjimą.

Vartotojai Autobonus.lt už tam tikrą mokestį gali įsigyti šias paslaugas:
  Dėti skelbimus į mokamas skelbimų kategorijas;
  Užsakyti mokamas papildomas paslaugas: Skelbimo paryškinimą, automatinį pakėlimą ir t.t.

Mokamų paslaugų kaina priklauso nuo konkrečios paslaugos. Kiekvienos Mokamos paslaugos kaina matoma užsakymo puslapyje, prieš atliekant mokėjimą.

Bonas - tai virtuali Autobonus.lt valiuta, kuria Vartotojas gali atsiskaityti už Autobonus.lt teikiamas mokamas Paslaugas. 1 Bonas atitinka 1 Eurą.

Užsakytos paslaugos negali būti perkeltos iš vieno skelbimo į kitą. Užsakytos paslaugos negali būti anuliuotos.

Tiekėjas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Vartotojas, besinaudojantis Mokamomis paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią elektroniniu paštu ir/ar kitokiu pranešimu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju Tiekėjas gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos.

Pinigai už skelbimus ar papildomas užsakytas paslaugas nėra grąžinamas, jei Vartotojas, pažeidė šių Taisyklių nuostatas.

Vartotojui perkėlus Skelbimą iš aktyvaus į pasyvų, taip pat sustabdžius Skelbimo rodymą dėl Vartotojo kaltės, užsakytos paslaugos ar skelbimo galiojimo laikas neprailginamas Skelbimo nerodymo laikotarpis yra įskaitomas į Minimalų laikotarpį ir Minimalus laikotarpis neperkeliamas bei neprailginamas.

Autobonus.lt svetainėje sukaupti Bonai nėra grąžinami ar kitaip iškeičiami. Tai yra tik šios svetainės virtuali valiuta.

 

Asmens duomenų apsauga

Vartotojas internetinėje svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ar kitus svetainėje numatytus duomenis. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu internetinės svetainės duomenų bazėje. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis (tel.nr., el.p. adresą ir kt.) internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai).

Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu.

Vartotojas patvirtina, kad jo internetinėje svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.

Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Vartotojas visus prašymus Teikėjui, susijusius su Vartotojo asmens duomenų apsauga, privalo pateikti el. paštu: info@autobonus.lt.

Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.

Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Teikėjo paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.

Vartotojas turi teisę:

- žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą ir su jais susipažinti;

- reikalauti ištaisyti, sunaikinti pateiktus asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;

- nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

Visus prašymus susijusius su Vartotojo duomenų apsauga, Vartotojas privalo pateikti raštu ir bendruoju klientų aptarnavimo skyriaus el. paštu, nurodytu Autobonus.lt kontaktų skiltyje. Visais atvejais Vartotojui kreipiantis į Autobonus.lt jis privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo tapatybę.

Autobonus.lt įsipareigoja neteikti ir neatskleisti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.

 

Duomenų vartojimas

Naudotojas pareiškia, kad jis/ji pateikia savo duomenis autobonus.lt savo noru ir sutinka, kad pateikti duomenis būtų saugomi elektroniniu būdu autobonus.lt duomenų bazėje neribotą laiką.

Naudotojas pateikia savo duomenis autobonus.lt ir tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti.

 

Slapukų politika

Autobonus.lt puslapyje naudojami slapukai (ang. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie mums padeda atpažinti jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų naršymo istoriją ir pritaikyti jums turinį. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.Slapukus naudojame sąžiningai ir atsakingai. Peržiūrėti įrašytus slapukus galite savo naršyklėje. Taip pat galite atšaukti sutikimą naudotis slapukais, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.Mūsų puslapyje naudojami slapukai skirti: prisiminti jūsų prisijungimo duomenis; užtikrinti duomenų saugumą prisijungus.

 

Skelbimo galiojimo laikas

autobonus.lt svetainėje naujai patalpinti skelbimai galioja nenustatyą laiką arba kol pats vartotojas jį panaikins.

Vartotojai, kurie registruodamiesi nurodė savo el. pašto adresą, prieš 5 dienas iki skelbimo galiojimo laiko pasibaigimo, gaus el. laišką su priminimu prisijungti ir atnaujinti skelbimą.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Sutinku